Učitelji na smeri

Raziskovalna aktivnost in kakovost učiteljev smeri:

 • številne objave v v mednarodnih revijah prve kategorije (JCR/SSCI),
 • nosilstva in članstva v številnih raziskovalnih projektih,
 • sodelovanje z raziskovalnimi inštituti v Sloveniji in v tujini,
 • vabljena predavanja v tujini.

Učitelji in ekonomsko okolje: 

 • člani Strateškega sveta za gospodarski razvoj,
 • člani nadzornih svetov in upravnih odborov pomembnih podjetij,
 • člani vladnih strokovnih teles,
 • člani statičnih sosvetov Statističnega urada RS,
 • minister in diplomat,
 • svetovanja poslovnemu svetu in
 • nastopanja v medijih.

 red. prof. dr. Jani Bekő
izr. prof. dr. Darja Boršič
mag. Bor Bricelj
doc. dr. Silvo Dajčman
red. prof. dr. Mejra Festić
red. prof. dr. Timotej Jagrič
doc. dr. Vita Jagrič
red. prof. dr. Davorin Kračun
izr. prof. dr. Janko Marovt
red. prof. dr. Rasto Ovin
red. prof. dr. Sebastjan Strašek


"S študijem ekonomije lahko vsaj deloma razumemo vso kompleksnost in nepopolnost sveta, v katerem živimo.​"


"Pohlep in gola radovednost sta gonilo človekove biti. Le kdo bi jo bolje razumel od polnokrvnega ekonomista?​"

 

Bogdan Pušnik, dipl. ekon.

izvršni direktor ALTA Skupina

 

mag. Rene Redžič

KBM Infond dzu – Skupina Nova KBM

 

mag. Jan Jelovšek

Banka Slovenije

 

mag. Gal Munda

PriceWaterhouse London

 

dr. Aleksandra Murks Bašič

Nova KBM d.d.

 

dr. Dejan Makovšek

KPMG Slovenija

 

mag. Miranda Groff Ferjančič

Ministrstvo za finance

 

mag. Nena Dokuzov

Ministrstvo za gospodarstvo​

 
 
(c) 2010 PIR