Skupne objave profesorjev in študentov
BOŽIČ, Renato, JAGRIČ, Timotej. Dinamični vpogled v tveganju prilagojene mere učinkovitosti. IB revija. 2012, letn. 46, št. 3/4, str. 63-73.
 
JAGRIČ, Timotej, BOŽIČ, Renato. Učinki rekordne likvidnosti v evroobmočju. Davčno-finančna praksa, maj 2012, letn. 13, št. 5, str. 17-19.
 
STRAŠEK, Sebastjan, MUNDA, Gal. Beating the market in less developed financial exchange. Aktual. probl. ekon., 2012, no. 1 (127), str. 425-433.
 
VEK, Uroš, JAGRIČ, Timotej, MARKOVIČ-HRIBERNIK, Tanja. Comparison of volatility on American and Chinese stock markets during the global financial crisis. Econ. Comput. Econ. Cybern. Stud. Res., 2012, no. 4, str. 261-284.
 
BEKŐ, Jani, NOVAK, Nuša. Analiza ravni drobnoprodajnih cen živil in pijač : primer Slovenije in Madžarske. V: BORŠIČ, Darja (ur.), ŠTRUKELJ, Tjaša (ur.), BORŠIČ, Darja, ŠTRUKELJ, Tjaša. Izzivi gospodarstva na začetku novega desetletja : strokovna monografija, (Knjižna zbirka Sodobna ekonomija in poslovanje - SEP, 1). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2011, str. 34-49.
 
BORŠIČ, Darja, MARKSEL, Maršenka. Gospodarska kriza in gradbeništvo v Sloveniji : posledice in izzivi. V: BORŠIČ, Darja (ur.), ŠTRUKELJ, Tjaša (ur.), BORŠIČ, Darja, ŠTRUKELJ, Tjaša. Izzivi gospodarstva na začetku novega desetletja : strokovna monografija, (Knjižna zbirka Sodobna ekonomija in poslovanje - SEP, 1). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2011, str. 18-33.
 
MAČEK, Anita, OVIN, Rasto. Ali tuji kapital škodi podjetjem v strateških panogah?. Bančni vestnik, sep. 2011, letn. 60, št. 9, str. 50-54.
 
MUNDA, Gal, STRAŠEK, Sebastjan. Use of the TRP ratio in selected countries = Uporaba TRP indikatorjev v izbranih državah. Naše gospodarstvo, 2011, letn. 57, št. 1/2, str. 55-60.
 
OVIN, Rasto, PUŠNIK, Bogdan, SMODIŠ, Sebastjan. Gospodarsko okolje v Sloveniji pred in ob izbruhu finančne krize in učinki prenosov med sektorji. Bančni vestnik, jun. 2011, letn. 60, št. 6, str. 16-22.
 
ŠPES, Nataša, STRAŠEK, Sebastjan, JAGRIČ, Timotej. Slabost managementa finančnih kriz. Naše gospododarstvo, 2010, letn. 56, št. 5/6, str. 59-66.
 
JAGRIČ, Timotej, ŠPES, Nataša. Dinamična analiza integracije evropskega bančnega sistema. Bančni vestnik, jan.-feb.2010, letn. 59, št. 1/2, str. 64-68.
OVIN, Rasto, MAČEK, Anita. How beneficial are inward C-B M&A for European countries?. European journal of international management, 2010, vol. 4, no. 5, str. 488-505.
 
STRAŠEK, Sebastjan, ŠPES, Nataša. Pojasnjevalna moč modelov finančnih kriz. Organizacija (Kranj), jul./avg. 2010, letn. 43, št. 4, str. A 119-A 128.
 
ZORIN, Marjeta, BEKŐ, Jani. Ravni cen storitev v Sloveniji in Belgiji. Gospodarska gibanja, apr. 2010, št. 424, str. 22-41.
 
STRAŠEK, Sebastjan, ŠPES, Nataša. Poslovni ciklusi in finančne krize. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2009. 
 
BRICELJ, Bor, JAGRIČ, Timotej, BEKŐ, Jani. Empirična analiza pojasnjevalnih dejavnikov zaposlenosti v Sloveniji in na Madžarskem. Naše gospodarstvo, 2009, letn. 55, št. 3/4, str. 14-21.
 
STRAŠEK, Sebastjan, JAGRIČ, Timotej, ŠPES, Nataša. Teoretski modeli špekulativnih napadov: generacijski pristop. Naše gospodarstvo, 2008, letn. 54, št. 1/2, str. 101-111.
 
OVIN, Rasto, MAČEK, Anita. C-B M&As : who is who among European transition states?. V: RUTKOWSKI, Marek (ur.). Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską : (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulurowym i społecznym). Białystok: Wyźsza Szkoła Finansów i Zarządzania, cop. 2008, str. [443]-455.
JAGRIČ, Timotej, STRAŠEK, Sebastjan, VEČERNIK, Matjaž. Modeliranje borznih trgov - pristop s pomočjo sistemske teorije. Naše gospodarstvo, 2007, letn. 53, št. 3/4, str. 71-82.
 
JAGRIČ, Timotej, STRAŠEK, Sebastjan, ŠPES, Nataša, JAGRIČ, Vita. Is there a random character in a stock market? Some evidence from a small emerging market. International journal of management and enterprise development, no. 6, 2007, str. 652-673. 
 
MAČEK, Anita, OVIN, Rasto. Cross-border mergers and acquisitions - knowledge versus prejudice. V: STARNAWSKA, Sylwia (ur.). Knowledge as a key growth factor in the modern world : selected problems. Siedlce: University of Podlasie, cop. 2006, str. [151]-160.​
 
BEKŐ, Jani, NOVAK, Matjaž. Povpraševalni dejavniki v slovenskem železniškem potniškem prometu. Gospodarska gibanja, jun./jul. 2003, št. 350, str. 27-41.
 
BEKŐ, Jani, NOVAK, Matjaž. Ocenjevanje funkcij povpraševanja po storitvah železniškega potniškega prometa na primeru Slovenije. Naše gospodarstvo, 2003, 49, št. 1/2, str. 1-16.
 
ŽIŽMOND, Egon, KRAČUN, Davorin, BURKELJC, Tomaž. Mednarodna primerjava cen električne energije za gospodinjstva. V: Odpravljanje censkih disparitet, (Bilten EDP, 21, 3/4). Maribor: [Ekonomsko-poslovna fakulteta], Institut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 1998, str. 25-42.
 
ŽIŽMOND, Egon, KRAČUN, Davorin, NOVAK, Aleš. Mednarodna primerjava cen naftnih derivatov. V: Odpravljanje censkih disparitet, (Bilten EDP, 21, 3/4). Maribor: [Ekonomsko-poslovna fakulteta], Institut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 1998, str. 43-66.
 
ŽIŽMOND, Egon, KRAČUN, Davorin, STRAMŠAK, Damijan, PRISTAVNIK, Branka. Liberalizacija cen telekomunikacijskih storitev. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Institut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 1998.


  
  
  

 
(c) 2010 PIR