Mednarodna primerjava cen
Raziskovalni projekt Primerjava cen se ukvarja z vprašanjem, kaj se dogaja s cenami v Sloveniji v primerjavah z drugimi državami. Razmerja in dinamika cen namreč mnogo povedo o stanju v gospodarstvu in o njegovi domači in mednarodni konkurenčnosti.
 
Različne institucije se vprašanja cen in njihovih primerjav lotevajo na različne načine. Povečini gre za ali posredne metode na osnovi makroekonomskih kazalcev ali pa le parcialne obravnave posamičnih primerov. V našem primeru gre za celovito analizo, ki zajema večji del gospodarstva in ima zato tudi makroekonomsko vrednost. Toda do makroekonomskih kazalcev pridemo na osnovi konkretnih opazovanj cen v maloprodaji. Naši rezultati neposredno izražajo tista razmerja cen, ki jih potrošniki v resnici izkusijo pri nakupih. Za tak rezultat je potrebno sistematično delo in uporaba zahtevnejših analitičnih metod.
 
Raziskave cen IEDP imajo že dolgo tradicijo, na njihove rezultate se sklicujejo mnogi. Po zaslugi teh raziskav dokaj natančno vemo, kakšne so relativne in absolutne cene v Sloveniji in drugod, kakšne so plače in njihova absolutna in relativna kupna moč.
 
Rezultate naših raziskav najdete tudi na spletni strani Ministrstva Republike Slovenije za gospodarstvo.
 
   
  
  

 
(c) 2010 PIR