Naše raziskave

Profesorji in sodelavci študijske usmeritve Ekonomija (BU, BM) in Ekonomika in upravljanje javnega sektorja (BV) smo v zadnjih šestih letih objavili dvaintrideset izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah prve kategorije (JCR/SSCI). Številne priznane objave so rezultat tudi obsežnega raziskovalnega dela v okviru Instituta za ekonomsko diagnozo in prognozo.

 

V mnoge domače in mednarodne raziskovalne projekte vsako leto vključimo tudi študente smeri Ekonomija. Tako uspešno združujemo običajni izobraževalni proces v predavalnicah in praktično raziskovalno delo študentov.
 
Najpogosteje gre za sodelovanje študentov pri terenskem delu zbiranja in obdelave podatkov doma in v tujini. V letu 2010 smo organizirali raziskovalno delo študentov v Budimpešti, Trstu, Beogradu, Novem Sadu, Osijeku in Zagrebu. Prihodnje leto pa načrtujemo prvo izvedbo terenskega dela v Franciji in raziskovalno delo na Slovaškem.
 
Takšno delo študentom omogoča razvijanje njihove fleksibilnosti, komunikacije in iznajdljivosti v danih situacijah ter poznavanje mednarodnega okolja in odprtosti. Raziskovalno delo pa nadaljujejo tudi z obdelavo podatkov in pisanjem poročil, kar v obliki seminarske naloge uveljavijo kot del obveznosti pri smernem predmetu Analiza trga in cen. Vsak študent, ki to želi, lahko sodelovanje v raziskavah vnovči tudi kot strokovno prakso, ki jo mora opraviti v času študija.
 
Glavne prednosti raziskovalnega dela študentov na smeri Ekonomija so: 
  • sodelovanje pri praktičnem delu na Institutu za ekonomsko diagnozo in prognozo,
  • pridobitev prvih raziskovalnih izkušenj,
  • izdelava seminarskih nalog in diplomskih del na smeri Ekonomija,
  • pridobitev strokovne prakse v okviru študijskega programa,
  • obilo priložnosti za spoznavanje tujega (gospodarskega) okolja in krepitev lastnih strokovnih kompetenc,
  • utrjevanje kolegialnih vezi s sošolci na smeri Ekonomija.

   
  
  

 
(c) 2010 PIR