Predstavitev naših smeri
 

Osnovo naših študijskih usmeritev predstavlja Smer za splošno ekonomijo na EPF, ki je vpisala prve študente jeseni leta 1993, in se je zaključila z uvedbo bolonjskega izobraževalnega sistema na EPF. Jeseni leta 2009 smo vpisali zadnjo generacijo absolventov Smeri za splošno ekonomijo. V šolskem letu 2007/2008 pa se nam je pridružila prva generacija študentov ekonomije po bolonjskem programu.

 
Danes na Ekonomsko-poslovni fakulteti v okviru Katedre za ekonomsko politiko in Katedre za politično ekonomijo izobražujemo študente na vseh treh stopnjah študijskega programa, in sicer na:
 

   
  
  


 

Trije razlogi zakaj sem se vpisala na splošno smer! Prvi, neverjetna karizma in navdušenje nad takratnimi predavatelji na tej smeri. Spomnim se, je bila predstavitev smeri izven fakultete, vzdušje je bilo takšno, da sem si enostavno želela biti del tega (to je takrat vplivalo na večji del mojih kolegov, saj je bila moja generacija ena najštevilčnejših). Drugi, splošna smer je ponujala izjemno širino ter možnost mednarodne izkušnje, kar je bila takrat redkost. V tretjem letniku  sem to ponujeno priložnost z veseljem izkoristila in naredila semester v Bruslju.  Ta izkušnja je bila zame zelo pomembna in koristna. Tretji, splošna smer je veljala za eno zahtevnejših, kar mi je bil poseben izziv.
Po diplomi sem se pridružila družinskemu podjetju, kjer se ukvarjam z vodenjem, prodajo in marketingom in ugotavljam, da me v  poslu motivirajo iste stvari, kot so me pred več kot desetimi leti za vpis na splošno smer: navdih, širina in izzivi.
Ponosna sem, da sem del splošne smeri in želim, da alumni oživi, smer pa se uspešno razvija naprej. Gospod Tine Lah je na začetnih srečanjih vsakič izjavil »Važno se je družiti«. Če se družimo s kolegi, s katerimi smo delili del pomembnega življenjskega obdobja oz. bili deli istega oddelka neke inštitucije (splošne smeri na EPF), pa je to še v posebno veselje.
 
Tatjana Potokar (dekliško Mausser)
direktorica prodaje EMMA d.o.o.
Četrta generacija splošne smeri

 

 

 

"S študijem ekonomije lahko vsaj deloma razumemo vso kompleksnost in nepopolnost sveta, v katerem živimo.​"

 
"Pohlep in gola radovednost sta gonilo človekove biti. Le kdo bi jo bolje razumel od polnokrvnega ekonomista?​"

 

 
 
(c) 2010 PIR