Predstavitev naših smeri
 

Osnovo naših študijskih usmeritev predstavlja Smer za splošno ekonomijo na EPF, ki je vpisala prve študente jeseni leta 1993, in se je zaključila z uvedbo bolonjskega izobraževalnega sistema na EPF. Jeseni leta 2009 smo vpisali zadnjo generacijo absolventov Smeri za splošno ekonomijo. V šolskem letu 2007/2008 pa se nam je pridružila prva generacija študentov ekonomije po bolonjskem programu.

 
Danes na Ekonomsko-poslovni fakulteti v okviru Katedre za ekonomsko politiko in Katedre za politično ekonomijo izobražujemo študente na vseh treh stopnjah študijskega programa, in sicer na:
 

   
  
  


Študij na smeri Splošna ekonomija mi je dal zelo dobro podlago za nadaljnjo izobraževalno in službeno pot. Posebna izkušnja zame je bila izmenjava v okviru programa Erasmus, ko sem en semester študija opravila na švedski univerzi Uppsala in pridobila znanje zlasti s področja ekonometrije. Zelo zadovoljna sem bila tudi z načinom dela profesorjev in asistentov na smeri ter njihovim pozitivnim odnosom do študentov.

 

Svojo poklicno pot sem takoj po opravljeni diplomi začela v Ljubljani, na Ministrstvu za finance, v Zakladnici in nadaljevala na Novi ljubljanski banki ter Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer sem vodila Urad za kohezijsko politiko oz. področje črpanja evropskih sredstev. Trenutno sem zaposlena na Mestni občini Maribor kot vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne.  

 

mag. Monika Kirbiš
Vodnja Službe za razvojne projekte
in investicije, Mestna občina Maribor​

 

 

 

"S študijem ekonomije lahko vsaj deloma razumemo vso kompleksnost in nepopolnost sveta, v katerem živimo.​"

 
"Pohlep in gola radovednost sta gonilo človekove biti. Le kdo bi jo bolje razumel od polnokrvnega ekonomista?​"

 

 
 
(c) 2010 PIR