Predstavitev naših smeri
 

Osnovo naših študijskih usmeritev predstavlja Smer za splošno ekonomijo na EPF, ki je vpisala prve študente jeseni leta 1993, in se je zaključila z uvedbo bolonjskega izobraževalnega sistema na EPF. Jeseni leta 2009 smo vpisali zadnjo generacijo absolventov Smeri za splošno ekonomijo. V šolskem letu 2007/2008 pa se nam je pridružila prva generacija študentov ekonomije po bolonjskem programu.

 
Danes na Ekonomsko-poslovni fakulteti v okviru Katedre za ekonomsko politiko in Katedre za politično ekonomijo izobražujemo študente na vseh treh stopnjah študijskega programa, in sicer na:
 

 



  
  
  


 

Študij Splošne ekonomije ponudi zelo široko in hkrati poglobljeno strokovno in praktično znanje, ki ga vsak študent lahko zelo  koristno uporabi na začetku svoje poslovne poti. Smer bi lahko obravnavali kot interdisciplinarno, saj sem se uspešno vpisala v 2. letnik doktorskega študija na Fakulteti za naravoslovje, na smer Fizika in to je bilo mogoče samo zaradi vsebinsko zelo dobro sestavljenih predmetov omenjene smeri.

mag. Aleksandra Murks, tretja generacija SE
analitik finančnih tveganj
Nova KBM d.d. (Finančni trgi)
(pred tem 9 let: Talum d.d. (Industrija, aluminij))

 

 

 

"S študijem ekonomije lahko vsaj deloma razumemo vso kompleksnost in nepopolnost sveta, v katerem živimo.​"

 
"Pohlep in gola radovednost sta gonilo človekove biti. Le kdo bi jo bolje razumel od polnokrvnega ekonomista?​"

 

 
 
(c) 2010 PIR