Izjave diplomantov

Tako makroekonomska kot mikroekonomska znanja in metodološka orodja ter aplikacija le-teh na realnih problemih, ki sem jih pridobil na smeri Splošna ekonomija, so bila pri meni ključna iz dveh razlogov: 1. V okviru mojega podiplomskega študija na Diplomatski akademiji na Dunaju so mi ponudila intelektualno širino o ekonomskih procesih, ki so temeljnega pomena pri razumevanju tako socialne kot politične problematike na globalni, regionalni in na državni ravni. 2. V okviru moje zaposlitve, kot mladega raziskovalca na Oddelku za statistiko in raziskave pri Organizaciji združenih narodov za industrijski razvoj na Dunaju, ugotavljam, da je povpraševanje po dinamičnem in izobraženem kadru s poudarkom na znanjih iz splošne ekonomije (Economics), ki se je obenem sposoben prilagajati spremembam globalnega okolja, vse večje. Pri tem bi posebej izpostavil pomen znanj s področja mednarodne trgovine, prostega pretoka kapitala in okoljevarstvene problematike (s pudarkom na energijski učinkovitosti), ki prinašajo ogromne ekonomske implikacije na mednarodni ravni.

 

Čeprav je moja odločitev, da nadaljujem s študijem na smeri Splošna ekonomija, temeljila predvsem na osebnem interesu ter na ambiciji po zaposlitvi pri mednarodni organizaciji, bi rad pudaril, da mikroekonomsko, makroekonomsko ter metodološko znanje, ki se ga da pridobiti tekom študija na tej smeri, predstavlja pomemben temelj, na katerem lahko gradijo najuspešnejši kadri tako v znanstveni kot tudi v poslovni sferi.
 
Gorazd Režonja
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Development Policy and Strategic Research Branch, Junior Researcher

Študij na smeri Splošna ekonomija mi je dal zelo dobro podlago za nadaljnjo izobraževalno in službeno pot. Posebna izkušnja zame je bila izmenjava v okviru programa Erasmus, ko sem en semester študija opravila na švedski univerzi Uppsala in pridobila znanje zlasti s področja ekonometrije. Zelo zadovoljna sem bila tudi z načinom dela profesorjev in asistentov na smeri ter njihovim pozitivnim odnosom do študentov.

 

Svojo poklicno pot sem takoj po opravljeni diplomi začela v Ljubljani, na Ministrstvu za finance, v Zakladnici in nadaljevala na Novi ljubljanski banki ter Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer sem vodila Urad za kohezijsko politiko oz. področje črpanja evropskih sredstev. Trenutno sem zaposlena na Mestni občini Maribor kot vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne.  

 

mag. Monika Kirbiš
Vodnja Službe za razvojne projekte
in investicije, Mestna občina Maribor​

 

Študij Splošne ekonomije ponudi zelo široko in hkrati poglobljeno strokovno in praktično znanje, ki ga vsak študent lahko zelo  koristno uporabi na začetku svoje poslovne poti. Smer bi lahko obravnavali kot interdisciplinarno, saj sem se uspešno vpisala v 2. letnik doktorskega študija na Fakulteti za naravoslovje, na smer Fizika in to je bilo mogoče samo zaradi vsebinsko zelo dobro sestavljenih predmetov omenjene smeri.

mag. Aleksandra Murks, tretja generacija SE
analitik finančnih tveganj
Nova KBM d.d. (Finančni trgi)
(pred tem 9 let: Talum d.d. (Industrija, aluminij))

Študij na smeri Splošne ekonomije več kot priporočam. Majhne skupine omogočajo ne samo pridobivanje teoretičnega znanja, ampak tudi kritično razmišljanje in razpravo o različnih temah. Takšen način študija pa je primerljiv s študijem na najboljših evropskih univerzah. Študij na smeri SE pa mi ni prinesel le znanja, ampak tudi štipendijo in kasneje zaposlitev na Banki Slovenije.

Suzana Bončina
študentka magistrskega študija na The London School of Economics and Political Science

 

Trije razlogi zakaj sem se vpisala na splošno smer! Prvi, neverjetna karizma in navdušenje nad takratnimi predavatelji na tej smeri. Spomnim se, je bila predstavitev smeri izven fakultete, vzdušje je bilo takšno, da sem si enostavno želela biti del tega (to je takrat vplivalo na večji del mojih kolegov, saj je bila moja generacija ena najštevilčnejših). Drugi, splošna smer je ponujala izjemno širino ter možnost mednarodne izkušnje, kar je bila takrat redkost. V tretjem letniku  sem to ponujeno priložnost z veseljem izkoristila in naredila semester v Bruslju.  Ta izkušnja je bila zame zelo pomembna in koristna. Tretji, splošna smer je veljala za eno zahtevnejših, kar mi je bil poseben izziv.
Po diplomi sem se pridružila družinskemu podjetju, kjer se ukvarjam z vodenjem, prodajo in marketingom in ugotavljam, da me v  poslu motivirajo iste stvari, kot so me pred več kot desetimi leti za vpis na splošno smer: navdih, širina in izzivi.
Ponosna sem, da sem del splošne smeri in želim, da alumni oživi, smer pa se uspešno razvija naprej. Gospod Tine Lah je na začetnih srečanjih vsakič izjavil »Važno se je družiti«. Če se družimo s kolegi, s katerimi smo delili del pomembnega življenjskega obdobja oz. bili deli istega oddelka neke inštitucije (splošne smeri na EPF), pa je to še v posebno veselje.
 
Tatjana Potokar (dekliško Mausser)
direktorica prodaje EMMA d.o.o.
Četrta generacija splošne smeri

 

"Spoštovani, želim se vam iskreno zahvaliti za vso podporo tako med študijem na Splošni ekonomiji kot pri diplomiranju samem. Prepričana sem, da mi je odločitev, da se pridružim Splošni ekonomiji, prinesla ne samo teoretično in analitično ekonomsko znanje, ampak tudi samozavest in odločnost, ki jo bom nedvomno velikokrat potrebovala v prihodnosti."
 
Tanja Štumberger
CATO Institute, Washington

 

"Ekonomija in posel sta me navduševala že od osnovnošolskih klopi. Odločitev za študij Ekonomije na EPF je potem bila samoumevna. Za smer Splošna ekonomija sem se odločil, ker sem v njej videl največji izziv. Na eni strani je nudila poglobljeno teoretično znanje, na drugi pa empirično preverjanje in analizo. Takšen pristop mi sedaj zelo koristi pri nadaljnjem študiju in v poklicni karieri. Analitično znanje in pristop sta v današnjem kompleksnem svetu vedno bolj pomembna. Hkrati bi tudi pohvalil ekipo profesorjev in vseh sodelujočih, saj s prizadevnostjo, znanjem in dostopnostjo kakovostno zaokrožijo celoto programa."

 

 
Uroš Vek, uni. dipl. ekonomist
Analitik naložb
KBM Infond d.o.o. – Skupina Nove KBM

 

 

"Kratka izjava o smeri? Hm... le kaj naj napišem? Smer se mi je in se mi še vedno zdi najzanimivejša med vsemi na ekonomiji. Tudi danes, po več kot poldrugem desetletju, bi se še vedno odločil za Splošno ekonomijo, čeprav se je od takrat veliko spremenilo, predvsem kadrovsko. Upam, da se bo smer ohranila in uspešno razvijala naprej in nekoč morda postala najprepoznavnejša smer na EPF. Srečno!" 

 

Jože Lemut, diplomant 1. generacije SE
produktni vodja
BSH Hišni aparati d.o.o.​Dostop zavrnjen. Nimate dovoljenja za opravljanje tega dejanja ali za dostop do tega sredstva.


 
(c) 2010 PIR