Predstavitev naših smeri
  

 

Kam na trgu dela? To je temeljno vprašanje, na katerega morajo znati odgovoriti študentje ekonomije in poslovnih ved, ko se odločajo za usmeritev pri svojem študiju. Možnosti sta dejansko dve: ali izbrati eno od poslovnih smeri, ki dajejo veliko diplomantov, ki si na trgu dela že močno konkurirajo, ali pa izbrati usmeritev, ki daje diplomante s posebnimi znanji.
 
V EU okoli 60 % dohodka ustvarja zasebni sektor, ki potrebuje znanja s poslovnih področij, kot so finance, marketing, organizacija ipd. 40 % dohodka pa ustvarja javni sektor, ki predstavlja v glavnem upravo in državne institucije. Na ekonomskih in poslovnih šolah je razmerje med diplomanti poslovnih ved na eni in diplomanti z znanji o delovanju javnega sektorja na drugi strani približno 90:10. Iz tega razmerja ni težko ugotoviti, da z diplomo s področja javnega sektorja vstopate na trg dela z znanjem, ki ga je premalo!
 
Kljub nenehnemu razvoju podjetništva bo zmeraj obstajala potreba po znanjih, kako upravljati javna podjetja, kako poslovati v državnih institucijah, na občinah in v pokrajinah. Še posebej slednje bodo v Sloveniji v bližnji prihodnosti predstavljale veliko priložnost za diplomante s področja javnega sektorja.
 
Na smeri je prostor za študente, ki želite sprejeti drugačen izziv na trgu dela in imeti boljše možnosti, da dobite delo na področju študija, ki ste si ga izbrali. Profesorji, ki predavajo na tej usmeritvi, so dejavni in vplivni tudi na področju javnega sektorja in so oblikovalci javnega mnenja. Takšno njihovo znanje seveda predstavlja posebno priložnost za študente te usmeritve. Usmeritev je povezana z usmeritvijo »Ekonomija« na univerzitetnem dodiplomskem in podiplomskem študiju. Tako je skupna tudi vizija obeh področij o vlogi študentov in profesorjev na fakulteti. Za študente to pomeni oseben odnos in pomoč profesorjev pri oblikovanju vaše strokovne poti v času študija in kasneje pri oblikovanju vaše profesionalne kariere.
 
Več podrobnosti o študijskem programu boste našli v predmetniku.​

   
  
  


 
(c) 2010 PIR