Predstavitev naših smeri
  
  
Na študijski smeri Ekonomija boste pridobili znanja, ki so nujna pri reševanju najbolj zapletenih vprašanj gospodarskih družb, organizacij javnega sektorja in državne uprave. Ker boste razumeli koncepte globalnih svetovnih procesov, boste ta znanja lahko uporabljali tudi v mednarodnih organizacijah.
 
Vsakodnevne odločitve posameznikov imajo pomembne posledice za delovanje posameznih podjetij in gospodarstva kot celote. Po drugi strani pa imajo odločitve nosilcev ekonomske politike pomemben vpliv na življenje posameznikov in podjetij. Študij ekonomije je usmerjen v analizo in poznavanje prav teh povezav in je ključen za, v današnjem času izredno pomembno, sposobnost prilagajanja v gospodarstvu. Takšna znanja so v praksi pomembna tako za podjetnike kot nosilce ekonomske politike. Delovna mesta in zaposlitvene možnosti diplomantov so doslej jasno pokazali, da študij smeri Ekonomija nudi dovolj široko in fleksibilno znanje, ki omogoča prilagajanje hitrim spremembam v poslovnem svetu. Tako najdemo naše diplomante v najboljših slovenskih podjetjih in bankah, zelo dobro pa so se uveljavili tudi v tujini.

 

V mnoge domače in mednarodne raziskovalne projekte vsako leto vključimo tudi študente smeri Ekonomija.  Najpogosteje gre za sodelovanje študentov pri terenskem delu zbiranja podatkov doma in v tujini. Omenjeno terensko delo študentom omogoča razvijanje fleksibilnosti, komunikacije in iznajdljivosti v danih situacijah ter poznavanje mednarodnega okolja in odprtosti. Sodelovanje v raziskavah lahko vnovčijo tudi kot strokovno prakso, ki jo morajo študenti opraviti v času študija. Hkrati pa raziskovalno delo študentov pomeni tudi individualno delo s posameznimi profesorji na smeri Ekonomija. Tako osebno poznanstvo je pogosto osnova za pristna priporočila za nadaljni študij naših študentov doma in v tujini ter nenazadnje tudi za zaposlitev.
 
Na študij ekonomije se vpisujejo radovedni  študentje, ki v želji za čim boljšim položajem na trgu dela dajejo prednost temeljitemu razumevanju svetovne ekonomije, mednarodnih finančnih trgov in relevantnim dogodkom v slovenskem in evropskem gospodarstvu.
 
S študijem na smeri Ekonomija so slušatelji deležni dveh primerjalnih prednosti, katerih ne omogočajo nobene druge študijsko-poslovne usmeritve v slovenskem visokošolskem prostoru. Prvič, študenti pridobijo najnovejša aplikativna znanja o globalnih gospodarskih in tržnih procesih - njihovo temeljito poznavanje je danes nuja tudi za vsakega mikropodjetnika. In drugič, vsakemu posameznemu študentu je omogočeno brezpogojno individualno sodelovanje z izbranimi profesorji na smeri Ekonomija, ki s svojo strokovno prepoznavnostjo in raziskovalnimi dosežki izkazujejo mednarodno odmevnost. Oboje je zagotovilo, da bodo slušatelji tekom študija na smeri Ekonomija pridobili tista znanja in praktične izkušnje, ki bodo odločilne za njihovo dolgoročno konkurenčnost in posledično zaposljivost na trgu dela.
 
Študijski program smeri Ekonomija je podrobno predstavljen v predmetniku.


  
  
  


 
(c) 2010 PIR